7 Lời khuyên thú vị khi lái xe dưới trời mưa-[infographic]

xuanmaimadman

New member
### 7 Lời khuyên thú vị khi lái xe trong mưa - [Infographic]

** #lái xe trong

**Giới thiệu**

Thời tiết mưa có thể là một thách thức cho các tài xế, nhưng có một vài điều bạn có thể làm để giữ an toàn trên đường.Infographic này cung cấp bảy lời khuyên thú vị cho việc lái xe trong mưa.

** 1.Làm chậm và tăng khoảng cách sau của bạn. **

Khi trời mưa, khoảng cách dừng của bạn được tăng lên.Điều này là do nước trên đường làm cho lốp xe của bạn kém hiệu quả hơn trong việc kẹp bề mặt.Để bù đắp cho điều này, bạn nên chậm lại và tăng khoảng cách sau.

** 2.Sử dụng đèn pha của bạn. **

Ngay cả khi bên ngoài không tối, bạn nên sử dụng đèn pha khi trời mưa.Điều này giúp các tài xế khác nhìn thấy bạn dễ dàng hơn, điều này có thể làm giảm nguy cơ tai nạn.

** 3.Hãy cẩn thận với việc hydroplaning. **

Thủy văn xảy ra khi lốp xe của bạn mất liên lạc với mặt đường và bắt đầu đi trên một bộ phim nước.Điều này có thể khiến bạn mất quyền kiểm soát chiếc xe của mình.Để tránh hydroplaning, hãy làm chậm và tránh lái xe qua những vũng nước lớn.

**4.Hãy biết về các trình điều khiển khác. **

Các tài xế khác có thể lái xe một cách thận trọng hơn trong mưa, điều này có thể dẫn đến giao thông chậm hơn và tắc nghẽn nhiều hơn.Hãy chuẩn bị cho điều này và kiên nhẫn.

** 5.Sử dụng cần gạt nước và máy thải của bạn. **

Cần gạt nước và máy thải của bạn là điều cần thiết để lái xe trong mưa.Hãy chắc chắn rằng họ đang làm việc bình thường và sử dụng chúng khi cần thiết.

**Phần kết luận**

Theo sau những lời khuyên này có thể giúp bạn an toàn trên đường khi trời mưa.Bằng cách nhận thức được những thách thức của việc lái xe trong mưa và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, bạn có thể giảm nguy cơ tai nạn.

### Tài nguyên bổ sung

* [Làm thế nào để lái xe an toàn trong mưa] (https://www.nhtsa.gov/road-safety/how-ridrive-safely-rain)
* [Mẹo lái xe trong thời tiết mưa] (https://www.aaa.com/automotive/safety/driving-tips/rainy Weather)
* [Làm thế nào để tránh hydroplaning] (https://www.carfax.com/blog/how-to-oadoid-hydroplaning/)
=======================================
### 7 Interesting Advice When Driving in the Rain - [Infographic]

**#drivingintherain #rainyweather #DrivingTips #Safety #infographic**

**Introduction**

Rainy weather can be a challenge for drivers, but there are a few things you can do to stay safe on the road. This infographic provides seven interesting pieces of advice for driving in the rain.

**1. Slow down and increase your following distance.**

When it's raining, your stopping distance is increased. This is because water on the road makes your tires less effective at gripping the surface. To compensate for this, you should slow down and increase your following distance.

**2. Use your headlights.**

Even if it's not dark outside, you should use your headlights when it's raining. This helps other drivers see you more easily, which can reduce the risk of accidents.

**3. Be careful of hydroplaning.**

Hydroplaning occurs when your tires lose contact with the road surface and start to ride on a film of water. This can cause you to lose control of your vehicle. To avoid hydroplaning, slow down and avoid driving through large puddles of water.

**4. Be aware of other drivers.**

Other drivers may be driving more cautiously in the rain, which can lead to slower traffic and more congestion. Be prepared for this and be patient.

**5. Use your wipers and defroster.**

Your wipers and defroster are essential for driving in the rain. Make sure they're working properly and use them as needed.

**Conclusion**

Following these tips can help you stay safe on the road when it's raining. By being aware of the challenges of driving in the rain and taking precautions, you can reduce your risk of accidents.

### Additional Resources

* [How to Drive Safely in the Rain](https://www.nhtsa.gov/road-safety/how-drive-safely-rain)
* [Tips for Driving in Rainy Weather](https://www.aaa.com/automotive/safety/driving-tips/rainy-weather)
* [How to Avoid Hydroplaning](https://www.carfax.com/blog/how-to-avoid-hydroplaning/)
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top