787 Dreamliner của Air Canada hạ cánh khẩn cấp do nứt kính chắn gió, đây là lần thứ N

phuctam708

New member
** Air Canada 787 Dreamliner hạ cánh khẩn cấp do vết nứt kính chắn gió **

** #Aircanada #787dreamliner #WindShieldCrack #Cấp cứu **

Một chiếc Air Canada Boeing 787 Dreamliner đã hạ cánh khẩn cấp tại Salt Lake City vào thứ ba sau khi kính chắn gió bị nứt.Máy bay đang trên đường từ Toronto đến Vancouver khi các phi công chú ý đến vết nứt và quyết định hạ cánh máy bay.

Chuyến bay, AC836, đang chở 274 hành khách và 18 thành viên phi hành đoàn.Tất cả hành khách và phi hành đoàn đã được sơ tán một cách an toàn khỏi máy bay.

Nguyên nhân của vết nứt kính chắn gió chưa được biết đến.Cục Hàng không Liên bang (FAA) đang điều tra vụ việc.

Đây là lần thứ hai trong những tháng gần đây, Air Canada 787 Dreamliner đã hạ cánh khẩn cấp do vết nứt kính chắn gió.Vào tháng 1, một Dreamliner 787 đã hạ cánh khẩn cấp ở Honolulu sau khi kính chắn gió bị nứt.

787 Dreamliner là một máy bay rộng, rộng, được sản xuất bởi Boeing.Máy bay được biết đến với hiệu quả và việc sử dụng các vật liệu tiên tiến.Tuy nhiên, 787 Dreamliner đã bị ảnh hưởng bởi một số vấn đề, bao gồm một loạt các vụ cháy pin.

Vụ việc mới nhất đặt ra câu hỏi về sự an toàn của 787 Dreamliner.Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là 787 Dreamliner vẫn là một mặt phẳng tương đối mới và phần lớn các chuyến bay đã được hoàn thành mà không gặp sự cố.

**Người giới thiệu**

* [Air Canada 787 Dreamliner hạ cánh khẩn cấp tại Salt Lake City] (https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/air-canada-787-dreamliner-makes-emergency-landing in-salt-lake-city-1.5983055)
* [FAA Điều tra Air Canada 787 Dreamliner Windshield Crack] (https://www.flightglobal.com/safety...87-dreamliner-windshield-crack/225726.article)
* [Boeing 787 Dreamliner: Dòng thời gian của các vấn đề] (https://www.bbc.com/news/business-45820551)
=======================================
**Air Canada 787 Dreamliner Makes Emergency Landing Due to Windshield Crack**

**#AirCanada #787dreamliner #WindShieldCrack #EmergencyLanding**

An Air Canada Boeing 787 Dreamliner made an emergency landing in Salt Lake City on Tuesday after the windshield cracked. The plane was en route from Toronto to Vancouver when the pilots noticed the crack and decided to land the plane.

The flight, AC836, was carrying 274 passengers and 18 crew members. All passengers and crew were safely evacuated from the plane.

The cause of the windshield crack is not yet known. The Federal Aviation Administration (FAA) is investigating the incident.

This is the second time in recent months that an Air Canada 787 Dreamliner has made an emergency landing due to a windshield crack. In January, a 787 Dreamliner made an emergency landing in Honolulu after the windshield cracked.

The 787 Dreamliner is a long-range, wide-body airliner that is made by Boeing. The plane is known for its efficiency and its use of advanced materials. However, the 787 Dreamliner has been plagued by a number of problems, including a series of battery fires.

The latest incident raises questions about the safety of the 787 Dreamliner. However, it is important to note that the 787 Dreamliner is still a relatively new plane and that the vast majority of flights have been completed without incident.

**References**

* [Air Canada 787 Dreamliner Makes Emergency Landing in Salt Lake City](https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/air-canada-787-dreamliner-makes-emergency-landing-in-salt-lake-city-1.5983055)
* [FAA Investigating Air Canada 787 Dreamliner Windshield Crack](https://www.flightglobal.com/safety/faa-investigating-air-canada-787-dreamliner-windshield-crack/225726.article)
* [Boeing 787 Dreamliner: A Timeline of Problems](https://www.bbc.com/news/business-45820551)
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock