A16 Bionic: Bố cục giống A15, nhưng dùng nhân xử lý mới tối ưu, xung cao hơn nhưng tiết kiệm pin hơn

### A16 Bionic: Bố cục tương tự như A15, nhưng bộ xử lý mới được tối ưu hóa, cao hơn nhưng tiết kiệm pin

** #apple #A16Bionic #Processor #performance #batterylife **

Chip A16 Bionic mới của Apple là con chip mạnh nhất từng đặt trong điện thoại thông minh.Nó được xây dựng trên một quy trình 5NM mới và nó có thiết kế mới với tốc độ xung nhịp cao hơn và các lõi hiệu quả hơn.Điều này dẫn đến sự cải thiện hiệu suất đáng kể so với chip Bionic A15 thế hệ trước.

Chip A16 Bionic cũng tiết kiệm năng lượng hơn chip A15 Bionic.Điều này là do một số yếu tố, bao gồm quy trình mới và thiết kế mới.Kết quả là chip A16 Bionic có thể cung cấp hiệu suất tương tự như chip A15 bionic trong khi sử dụng ít năng lượng hơn.Điều này có nghĩa là các mẫu iPhone 14 Pro có thể kéo dài hơn một lần sạc so với các mẫu iPhone 13 Pro.

Về hiệu suất, chip A16 bionic nhanh hơn đáng kể so với chip A15 Bionic.Điểm số Geekbench 5 cho thấy chip A16 Bionic có điểm số lõi đơn là năm 1829 và số điểm đa lõi là 4565. Điều này được so sánh với điểm số lõi là 1733 và điểm số đa lõi là 4435 đối với chip A15 Bionic.

Chip A16 Bionic cũng có động cơ thần kinh mới nhanh gấp đôi so với động cơ thần kinh trong chip A15 Bionic.Điều này có nghĩa là các mẫu iPhone 14 Pro có thể thực hiện các tác vụ như xử lý hình ảnh và nhận dạng giọng nói nhanh hơn các mẫu iPhone 13 Pro.

Nhìn chung, chip Bionic A16 là một cải tiến đáng kể so với chip A15 bionic.Nó nhanh hơn, tiết kiệm năng lượng hơn và có một động cơ thần kinh mới nhanh gấp đôi.Điều này làm cho các mô hình iPhone 14 Pro trở thành điện thoại thông minh mạnh mẽ nhất trên thị trường.

**Người giới thiệu**

* [Apple A16 Bionic Chip: Mọi thứ bạn cần biết]
* [Geekbench 5 điểm cho các mẫu iPhone 14 Pro] (https://browser.geekbench.com/IOS/5539231)
=======================================
### A16 Bionic: The layout is similar to the A15, but the new processor is optimized, higher but more battery saving

**#Apple #A16Bionic #Processor #performance #batterylife**

Apple's new A16 Bionic chip is the most powerful chip ever put in a smartphone. It's built on a new 5nm process, and it features a new design with a higher clock speed and more efficient cores. This results in a significant performance improvement over the previous generation A15 Bionic chip.

The A16 Bionic chip is also more power-efficient than the A15 Bionic chip. This is due to a number of factors, including the new process and the new design. The result is that the A16 Bionic chip can deliver the same performance as the A15 Bionic chip while using less power. This means that the iPhone 14 Pro models can last longer on a single charge than the iPhone 13 Pro models.

In terms of performance, the A16 Bionic chip is significantly faster than the A15 Bionic chip. Geekbench 5 scores show that the A16 Bionic chip has a single-core score of 1829 and a multi-core score of 4565. This is compared to a single-core score of 1733 and a multi-core score of 4435 for the A15 Bionic chip.

The A16 Bionic chip also features a new Neural Engine that is twice as fast as the Neural Engine in the A15 Bionic chip. This means that the iPhone 14 Pro models can perform tasks such as image processing and speech recognition faster than the iPhone 13 Pro models.

Overall, the A16 Bionic chip is a significant improvement over the A15 Bionic chip. It's faster, more power-efficient, and features a new Neural Engine that is twice as fast. This makes the iPhone 14 Pro models the most powerful smartphones on the market.

**References**

* [Apple A16 Bionic chip: Everything you need to know](https://www.macworld.com/article/371883/apple-a16-bionic-chip-everything-you-need-to-know.html)
* [Geekbench 5 scores for the iPhone 14 Pro models](https://browser.geekbench.com/ios/5539231)
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top