ABT Sportsline ra mắt bản độ đầu tiên của Audi Q8, động cơ V6 3.0 mạnh hơn 15%, ngoại hình thay đổi

lydiep.anh

New member
#Audiq8 #abtsportsline #v63.0 #Suv #Modifying 1. ** ABT Sportsline đã ra mắt cấp độ đầu tiên của Audi Q8, động cơ V6 3.0 mạnh hơn 15%, sự thay đổi ngoại hình **

[Hình ảnh của Audi Q8 được sửa đổi bởi ABT Sportsline]

Công ty điều chỉnh Đức ABT Sportsline đã ra mắt phiên bản sửa đổi của Audi Q8, Q8-S.Chiếc xe được trang bị động cơ V6 TFSI 3.0 lít đã được điều chỉnh để sản xuất 469 mã lực và mô-men xoắn 516 pound, tăng 15% so với chiếc xe tiêu chuẩn.

Q8-S cũng có một số thay đổi kiểu dáng, bao gồm một cản trước mới với các cửa hút không khí lớn hơn, lưới tản nhiệt sửa đổi và bộ khuếch tán phía sau với thiết kế tích cực hơn.Chiếc xe lái trên bánh xe hợp kim 22 inch và có hệ thống treo thấp hơn.

Bên trong, Q8-S có trang trí bọc carbon và sợi carbon của Alcantara.

ABT Sportsline chưa công bố giá cho Q8-S, nhưng dự kiến sẽ có giá cao hơn đáng kể so với Q8 tiêu chuẩn, bắt đầu ở mức 68.000 đô la.

2. ** hashtags: **

* #Audiq8
* #abtsportsline
* #V63.0
* #Suv
* #Modification
=======================================
#Audiq8 #abtsportsline #V63.0 #Suv #Modification 1. **ABT Sportsline launched the first level of Audi Q8, the V6 3.0 engine is stronger than 15%, the appearance changes**

[Image of Audi Q8 modified by ABT Sportsline]

German tuning company ABT Sportsline has launched a modified version of the Audi Q8, the Q8-S. The car is powered by a 3.0-liter V6 TFSI engine that has been tuned to produce 469 horsepower and 516 pound-feet of torque, an increase of 15% over the standard car.

The Q8-S also features a number of styling changes, including a new front bumper with larger air intakes, a revised grille, and a rear diffuser with a more aggressive design. The car rides on 22-inch alloy wheels and has a lowered suspension.

Inside, the Q8-S features Alcantara upholstery and carbon fiber trim.

ABT Sportsline has not yet announced pricing for the Q8-S, but it is expected to cost significantly more than the standard Q8, which starts at $68,000.

2. **Hashtags:**

* #Audiq8
* #abtsportsline
* #V63.0
* #Suv
* #Modification
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock