AC Milan của Ý ra mắt trò chơi NFT với MonkeyLeague

baovyngonha

New member
## AC Milan ## NFT ## Khỉ

Câu lạc bộ bóng đá Ý AC Milan đã công bố một quan hệ đối tác mới với Monkeyug, một nền tảng trò chơi NFT hàng đầu.Quan hệ đối tác sẽ thấy hai công ty tạo ra một trò chơi NFT mới cho phép người hâm mộ chơi và thu thập tài sản kỹ thuật số dựa trên người chơi AC Milan và lịch sử.

Trò chơi sẽ được xây dựng trên blockchain Ethereum và sẽ sử dụng công nghệ NFT độc quyền của Monkeyug.Người hâm mộ sẽ có thể tạo ra các avatar và đội độc đáo của riêng họ, và cạnh tranh với những người hâm mộ khác trong nhiều thử thách.Trò chơi cũng sẽ có một số phần thưởng độc quyền, bao gồm cơ hội giành được trải nghiệm thực tế với các cầu thủ AC Milan.

"Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với Monkeyug để tạo ra một cách mới và sáng tạo để người hâm mộ của chúng tôi tham gia với câu lạc bộ", giám đốc doanh thu AC Milan Casper Stylsvig nói."Sự hợp tác này sẽ cho phép chúng tôi tiếp cận khán giả mới và tạo ra các nguồn doanh thu mới, đồng thời cung cấp cho người hâm mộ của chúng tôi trải nghiệm độc đáo và nhập vai."

"Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với AC Milan, một trong những câu lạc bộ bóng đá mang tính biểu tượng nhất thế giới", Giám đốc điều hành và người sáng lập Monkeyug Daniel Isai nói."Sự hợp tác này là một minh chứng cho sự phổ biến ngày càng tăng của NFT và Metaverse, và chúng tôi tin rằng nó sẽ mở ra những cơ hội mới cho cả hai thương hiệu của chúng tôi."

Trò chơi AC Milan NFT dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm nay.Trong thời gian chờ đợi, người hâm mộ có thể tìm hiểu thêm về quan hệ đối tác và đăng ký truy cập sớm tại https://www.acmilan.com/en/news/articles/ac-milan-and-nonkeyug-announce-new-partnership.

** Hashtags: **

* #AC Milan
* #Nft
* #Monkeyug
* #MetaVerse
* #Gaming
=======================================
## AC Milan ## NFT ## Monkeyug ## Metaverse ## Gaming **AC Milan Launches NFT Game with Monkeyug**

Italian football club AC Milan has announced a new partnership with Monkeyug, a leading NFT gaming platform. The partnership will see the two companies create a new NFT game that will allow fans to play and collect digital assets based on AC Milan players and history.

The game will be built on the Ethereum blockchain and will use Monkeyug's proprietary NFT technology. Fans will be able to create their own unique avatars and teams, and compete against other fans in a variety of challenges. The game will also feature a number of exclusive rewards, including the chance to win real-life experiences with AC Milan players.

"We are excited to partner with Monkeyug to create a new and innovative way for our fans to engage with the club," said AC Milan Chief Revenue Officer Casper Stylsvig. "This partnership will allow us to reach new audiences and create new revenue streams, while also providing our fans with a unique and immersive experience."

"We are thrilled to partner with AC Milan, one of the most iconic football clubs in the world," said Monkeyug CEO and Founder Daniel Isai. "This partnership is a testament to the growing popularity of NFTs and the metaverse, and we believe that it will open up new opportunities for both of our brands."

The AC Milan NFT game is expected to launch later this year. In the meantime, fans can learn more about the partnership and sign up for early access at https://www.acmilan.com/en/news/articles/ac-milan-and-monkeyug-announce-new-partnership.

**Hashtags:**

* #ACMilan
* #Nft
* #Monkeyug
* #MetaVerse
* #Gaming
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock