ACE nào sử dụng IP 13 Series mà bật Camera lên bị nháy cái rồi bình thường lại không? cho mình...

lyantrieu.thanh

New member
#ace #IP13Series #Camera #Blink #Normal

** Ace nào sử dụng sê -ri IP 13 và bật máy ảnh để nhấp nháy và sau đó bình thường? **

ACE sử dụng sê-ri IP 13 và bật máy ảnh để nhấp nháy và sau đó thông thường là ACE-IP13-S1.Máy ảnh này là camera IP 13 megapixel với micrô và loa tích hợp.Nó có góc nhìn rộng 110 độ và có thể được sử dụng cả trong nhà và ngoài trời.Máy ảnh cũng chống thời tiết và có phạm vi tầm nhìn ban đêm lên tới 30 feet.

Để bật máy ảnh, bạn có thể sử dụng các bước sau:

1. Mở ứng dụng ACE trên thiết bị di động của bạn.
2. Nhấn vào tab "Máy ảnh".
3. Chọn máy ảnh mà bạn muốn bật.
4. Nhấn vào nút "Nguồn" để bật máy ảnh.

Máy ảnh sẽ nhấp nháy trong vài giây và sau đó sẽ bật bình thường.

Dưới đây là một số mẹo để sử dụng máy ảnh ACE-IP13-S1:

* Đặt máy ảnh vào một vị trí nơi nó có thể có một cái nhìn tốt về khu vực mà bạn muốn theo dõi.
* Đảm bảo rằng máy ảnh được kết nối với ổ cắm điện.
* Sử dụng chế độ Tầm nhìn ban đêm để xem các đối tượng trong điều kiện ánh sáng yếu.
* Sử dụng micrô và loa để giao tiếp với những người đang ở phía trước máy ảnh.

ACE-IP13-S1 là một camera linh hoạt và dễ sử dụng, có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, như an ninh gia đình, giám sát thú cưng và giám sát kinh doanh.
=======================================
#ace #IP13Series #Camera #Blink #Normal

**Which ACE uses IP 13 Series and turn on the camera to blink and then normally?**

The ACE that uses IP 13 Series and turns on the camera to blink and then normally is the ACE-IP13-S1. This camera is a 13-megapixel IP camera with a built-in microphone and speaker. It has a wide viewing angle of 110 degrees and can be used both indoors and outdoors. The camera is also weatherproof and has a night vision range of up to 30 feet.

To turn on the camera, you can use the following steps:

1. Open the ACE app on your mobile device.
2. Tap on the "Cameras" tab.
3. Select the camera that you want to turn on.
4. Tap on the "Power" button to turn on the camera.

The camera will blink for a few seconds and then will turn on normally.

Here are some tips for using the ACE-IP13-S1 camera:

* Place the camera in a location where it can get a good view of the area that you want to monitor.
* Make sure that the camera is connected to a power outlet.
* Use the night vision mode to see objects in low-light conditions.
* Use the microphone and speaker to communicate with people who are in front of the camera.

The ACE-IP13-S1 is a versatile and easy-to-use camera that can be used for a variety of purposes, such as home security, pet monitoring, and business surveillance.
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top