AOMEI tặng 21 phần mềm bản quyền trị giá 1300$

trantruclan.chi

New member
#Aomei #Donation #Copyright #Software #Charity ** Aomei đã tặng 21 phần mềm bản quyền trị giá $ 1300 cho từ thiện **

AOMEI Technology, nhà cung cấp phần mềm sao lưu và phục hồi dữ liệu hàng đầu, đã quyên góp 21 phần mềm bản quyền trị giá 1300 đô la cho tổ chức từ thiện.Phần mềm đã được quyên góp cho Liên đoàn từ thiện Thâm Quyến, nơi sẽ phân phối nó cho những đứa trẻ kém may mắn có nhu cầu.

Phần mềm được quyên góp bao gồm Aomei Backupper Standard, Aomei Phân vùng Tiêu chuẩn và Tiêu chuẩn Trợ lý Phục hồi Aomei.Các ứng dụng phần mềm này được thiết kế để giúp người dùng bảo vệ dữ liệu của họ và khôi phục các tệp bị mất.Chúng rất dễ sử dụng và có thể được sử dụng bởi mọi người ở mọi lứa tuổi.

Công nghệ Aomei tin rằng mọi người đều có quyền truy cập công nghệ.Bằng cách quyên góp các ứng dụng phần mềm này cho tổ chức từ thiện, Aomei hy vọng sẽ giúp trẻ em kém may mắn tìm hiểu về công nghệ và sử dụng nó để cải thiện cuộc sống của chúng.

Việc quyên góp là một phần của cam kết liên tục của Aomei Technology đối với trách nhiệm xã hội của công ty.Công ty có một lịch sử lâu dài về hỗ trợ các nguyên nhân từ thiện và đã quyên góp phần mềm, phần cứng và hỗ trợ tài chính cho nhiều tổ chức.

Công nghệ Aomei tự hào hỗ trợ Liên đoàn từ thiện Thâm Quyến và sứ mệnh giúp đỡ trẻ em kém may mắn.Công ty tin rằng sự đóng góp này sẽ tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của nhiều trẻ em.

** Hashtags: **

* #Aomei
* #Quyên góp
* #Copyright
* #Phần mềm
* #tổ chức từ thiện
=======================================
#Aomei #Donation #Copyright #Software #Charity **Aomei Donated 21 Copyright Software Worth $1300 to Charity**

Aomei Technology, a leading provider of data backup and recovery software, has donated 21 copyright software worth $1300 to charity. The software was donated to the Shenzhen Charity Federation, which will distribute it to underprivileged children in need.

The donated software includes Aomei Backupper Standard, Aomei Partition Assistant Standard, and Aomei Recovery Assistant Standard. These software applications are designed to help users protect their data and recover lost files. They are easy to use and can be used by people of all ages.

Aomei Technology believes that everyone has the right to access technology. By donating these software applications to charity, Aomei hopes to help underprivileged children learn about technology and use it to improve their lives.

The donation is part of Aomei Technology's ongoing commitment to corporate social responsibility. The company has a long history of supporting charitable causes, and has donated software, hardware, and financial support to a variety of organizations.

Aomei Technology is proud to support the Shenzhen Charity Federation and its mission to help underprivileged children. The company believes that this donation will make a difference in the lives of many children.

**Hashtags:**

* #Aomei
* #Donation
* #Copyright
* #Software
* #Charity
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top