ASUS cho biết người dùng vẫn thích sạc điện thoại qua đêm và dùng jack 3.5mm

ngokhahoaigiang

New member
Credits
256
** #Asus #phonecharging #3.5mmjack **

** Asus nói người dùng vẫn muốn sạc điện thoại qua đêm và sử dụng giắc cắm 3,5mm **

Asus gần đây cho biết người dùng vẫn thích sạc điện thoại qua đêm và sử dụng các giắc cắm 3,5mm.Điều này trái ngược với một số nhà sản xuất khác, những người đã bắt đầu tránh xa các tính năng này để ủng hộ việc sạc nhanh hơn và kết nối không dây.

Nhận xét của Asus đến khi công ty chuẩn bị ra mắt điện thoại thông minh Zenfone 9 mới.Điện thoại dự kiến sẽ có giắc cắm tai nghe 3,5mm, cũng như hỗ trợ sạc nhanh.

Phát biểu với TechRadar, Giám đốc sản phẩm của ASUS, Bryan Chang nói rằng công ty đã tiến hành nghiên cứu về những gì người dùng muốn từ điện thoại thông minh của họ.

"Chúng tôi thấy rằng người dùng vẫn coi trọng sự tiện lợi của việc có thể sạc điện thoại của họ qua đêm", Chang nói."Họ cũng đánh giá cao khả năng sử dụng tai nghe có dây, vì họ thường thấy rằng tai nghe không dây không đáng tin cậy."

Nhận xét của Chang cho thấy ASUS không có kế hoạch theo sự dẫn dắt của các nhà sản xuất khác, chẳng hạn như Apple, đã loại bỏ giắc cắm tai nghe 3,5mm khỏi iPhone mới nhất.

Quyết định của ASUS để giữ lại kích 3,5mm có khả năng được một số người dùng hoan nghênh, những người đã chỉ trích các nhà sản xuất khác để loại bỏ tính năng này.Tuy nhiên, vẫn còn phải xem liệu quyết định của ASUS sẽ làm tổn thương doanh số của ZenFone 9 hay không, vì một số người dùng có thể bị cám dỗ chuyển sang điện thoại cung cấp tính sạc nhanh hơn và kết nối không dây.

**Người giới thiệu**

* [TechRadar: Asus Zenfone 9 để có Jack 3,5mm Jack tai nghe] (https://www.techradar.com/news/asus-zenfone-9-te--3-5mm headphone-jack)
* [Apple: Đánh giá iPhone 13 Pro Max] (https://www.apple.com/iphone-13-pro-max/)
=======================================
**#Asus #phonecharging #3.5mmJack**

**Asus Says Users Still Like to Charge Their Phones Overnight and Use 3.5mm Jacks**

Asus recently said that users still prefer to charge their phones overnight and use 3.5mm jacks. This is in contrast to some other manufacturers, who have started to move away from these features in favor of faster charging and wireless connectivity.

Asus's comments come as the company prepares to launch its new Zenfone 9 smartphone. The phone is expected to feature a 3.5mm headphone jack, as well as support for fast charging.

Speaking to TechRadar, Asus product manager Bryan Chang said that the company had conducted research into what users wanted from their smartphones.

"We found that users still value the convenience of being able to charge their phones overnight," Chang said. "They also appreciate the ability to use wired headphones, as they often find that wireless headphones are not as reliable."

Chang's comments suggest that Asus is not planning to follow the lead of other manufacturers, such as Apple, which has removed the 3.5mm headphone jack from its latest iPhones.

Asus's decision to retain the 3.5mm jack is likely to be welcomed by some users, who have been critical of other manufacturers for removing the feature. However, it remains to be seen whether Asus's decision will hurt sales of the Zenfone 9, as some users may be tempted to switch to a phone that offers faster charging and wireless connectivity.

**References**

* [TechRadar: Asus Zenfone 9 to feature 3.5mm headphone jack](https://www.techradar.com/news/asus-zenfone-9-to-feature-3-5mm-headphone-jack)
* [Apple: iPhone 13 Pro Max review](https://www.apple.com/iphone-13-pro-max/)
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top