ASX mua cổ phần lớn hơn trong Blockchain Startup Dah

Makan ** ASX mua cổ phiếu lớn hơn trong Blockchain Startup Dahmakan **

#Asx #BlockChain #Dahmakan #Investment #startup

Sàn giao dịch chứng khoán Úc (ASX) đã thông báo rằng họ đã mua 19,9% cổ phần trong công ty khởi nghiệp giao hàng thực phẩm dựa trên blockchain Dahmakan.Thỏa thuận, trị giá 20 triệu đô la AUD, là lần mới nhất trong một loạt các khoản đầu tư của ASX trong ngành công nghiệp blockchain đang phát triển.

Dahmakan là một công ty Malaysia sử dụng công nghệ blockchain để theo dõi chuỗi cung ứng thực phẩm từ trang trại này sang trang trại khác.Nền tảng của công ty cho phép khách hàng đặt mua thực phẩm từ nhiều nhà hàng khác nhau và theo dõi tiến trình đặt hàng của họ khi nó đi đến cửa của họ.

Khoản đầu tư của ASX vào Dahmakan được coi là một cuộc bỏ phiếu niềm tin vào công nghệ của công ty và tiềm năng phá vỡ ngành giao hàng thực phẩm.Thỏa thuận này cũng đánh dấu khoản đầu tư lớn đầu tiên của ASX vào một công ty dựa trên blockchain.

Giám đốc điều hành ASX Dominic Stevens cho biết, khoản đầu tư vào Dahmakan là một phần trong chiến lược của Sàn giao dịch để "chống đối trong tương lai" hoạt động kinh doanh của nó."Chúng tôi tin rằng công nghệ blockchain có khả năng biến đổi cách chúng tôi giao dịch và đầu tư", Stevens nói."Dahmakan là một nhà lãnh đạo trong không gian này và chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với họ để phát triển những cách thức mới và sáng tạo để sử dụng công nghệ blockchain."

Giám đốc điều hành của Dahmakan, Joel Neoh, nói rằng khoản đầu tư từ ASX sẽ giúp công ty mở rộng quy mô hoạt động và mở rộng sang các thị trường mới."Đầu tư này là một xác nhận chính của doanh nghiệp và công nghệ của chúng tôi," Neoh nói."Chúng tôi rất biết ơn sự hỗ trợ của ASX và mong muốn được làm việc với họ để mang đến việc cung cấp thực phẩm dựa trên blockchain cho khán giả toàn cầu."

Đầu tư vào Dahmakan là lần mới nhất trong một loạt các động thái của ASX để nắm lấy công nghệ blockchain.Vào năm 2017, Exchange đã khởi động một dự án thí điểm dựa trên blockchain để thanh toán bù trừ và giải quyết chứng khoán.Sàn giao dịch cũng đã làm việc với IBM để phát triển một nền tảng dựa trên blockchain để giao dịch tín dụng carbon.

Đầu tư của ASX vào Dahmakan là một dấu hiệu cho thấy việc trao đổi là nghiêm túc về việc tận dụng tiềm năng của công nghệ blockchain.Thỏa thuận này cũng là một cuộc bỏ phiếu của niềm tin vào khả năng khởi nghiệp của Malaysia trong việc phá vỡ ngành giao hàng thực phẩm.
=======================================
makan **ASX buys larger shares in Blockchain Startup Dahmakan**

#Asx #BlockChain #Dahmakan #Investment #startup

The Australian Securities Exchange (ASX) has announced that it has acquired a 19.9% stake in the blockchain-based food delivery startup Dahmakan. The deal, which is worth AUD$20 million, is the latest in a series of investments by ASX in the burgeoning blockchain industry.

Dahmakan is a Malaysian company that uses blockchain technology to track the food supply chain from farm to table. The company's platform allows customers to order food from a variety of restaurants and track the progress of their order as it makes its way to their door.

The ASX's investment in Dahmakan is seen as a vote of confidence in the company's technology and its potential to disrupt the food delivery industry. The deal also marks the ASX's first major investment in a blockchain-based company.

ASX CEO Dominic Stevens said that the investment in Dahmakan was part of the exchange's strategy to "future-proof" its business. "We believe that blockchain technology has the potential to transform the way we trade and invest," Stevens said. "Dahmakan is a leader in this space, and we are excited to partner with them to develop new and innovative ways to use blockchain technology."

Dahmakan CEO Joel Neoh said that the investment from ASX would help the company to scale its operations and expand into new markets. "This investment is a major validation of our business and our technology," Neoh said. "We are grateful for the support of ASX and look forward to working with them to bring blockchain-based food delivery to a global audience."

The investment in Dahmakan is the latest in a series of moves by ASX to embrace blockchain technology. In 2017, the exchange launched a blockchain-based pilot project for clearing and settlement of securities. The exchange has also been working with IBM to develop a blockchain-based platform for trading carbon credits.

ASX's investment in Dahmakan is a sign that the exchange is serious about taking advantage of the potential of blockchain technology. The deal is also a vote of confidence in the Malaysian startup's ability to disrupt the food delivery industry.
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top