'Chỉ trong tiền điện tử': Okex Mess nói gì về tài chính mới và cũ

purplezebra552

New member
..

Sự sụp đổ gần đây của trao đổi tiền điện tử Okex đã gửi sóng xung kích qua ngành công nghiệp.Với hơn 2 tỷ đô la tiền người dùng bị thiếu, các câu hỏi đang được đặt ra về bảo mật của các trao đổi tiền điện tử và tương lai của toàn bộ ngành.

Tuy nhiên, trong khi vụ bê bối OKEX chắc chắn là một sự kiện lớn, điều quan trọng cần nhớ là nó không phải là duy nhất đối với thế giới tiền điện tử.Trên thực tế, các vụ bê bối tương tự đã xảy ra trong tài chính truyền thống một cách thường xuyên.

Mới năm ngoái, Ngân hàng Anh Barclays đã bị phạt 26 triệu bảng vì không bảo vệ dữ liệu của khách hàng.Và trong năm 2017, Wells Fargo đã bị phạt 185 triệu đô la vì mở hàng triệu tài khoản trái phép cho khách hàng của mình.

Vì vậy, trong khi vụ bê bối OKEX chắc chắn là một sự kiện lớn, điều quan trọng cần nhớ là nó không phải là duy nhất đối với thế giới tiền điện tử.Trên thực tế, các vụ bê bối tương tự đã xảy ra trong tài chính truyền thống một cách thường xuyên.

Điều này cho thấy rằng các vấn đề dẫn đến vụ bê bối OKEX không phải là duy nhất đối với các trao đổi tiền điện tử, mà thay vào đó là đặc hữu của toàn bộ ngành tài chính.

Đây là một suy nghĩ tỉnh táo, nhưng nó cũng là một điều quan trọng.Nếu chúng ta muốn tạo ra một hệ thống tài chính an toàn và đáng tin cậy hơn, chúng ta cần giải quyết các vấn đề dẫn đến vụ bê bối OKEX - không chỉ trong thế giới tiền điện tử, mà còn trong tài chính truyền thống.

** Hashtags: **

* #OKEX
* #cryptocurrency
* #Tài chính
* #BlockChain
* #công nghệ
=======================================
#OKEX #cryptocurrency #Finance #BlockChain #technology **Only in cryptocurrencies: OKEX Mess says nothing about new and old finance**

The recent collapse of cryptocurrency exchange OKEX has sent shockwaves through the industry. With over $2 billion in user funds missing, questions are being raised about the security of cryptocurrency exchanges and the future of the industry as a whole.

However, while the OKEX scandal is certainly a major event, it is important to remember that it is not unique to the cryptocurrency world. In fact, similar scandals have occurred in traditional finance on a regular basis.

Just last year, British bank Barclays was fined £26 million for failing to protect customer data. And in 2017, Wells Fargo was fined $185 million for opening millions of unauthorized accounts for its customers.

So, while the OKEX scandal is certainly a major event, it is important to remember that it is not unique to the cryptocurrency world. In fact, similar scandals have occurred in traditional finance on a regular basis.

This suggests that the problems that led to the OKEX scandal are not unique to cryptocurrency exchanges, but are instead endemic to the financial industry as a whole.

This is a sobering thought, but it is also an important one. If we want to create a more secure and trustworthy financial system, we need to address the problems that led to the OKEX scandal - not just in the cryptocurrency world, but in traditional finance as well.

**Hashtags:**

* #OKEX
* #cryptocurrency
* #Finance
* #BlockChain
* #technology
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top