News MOVER đầu tiên: Bitcoin gặp 'torrent' như đồng xu thấp

Gologin4pda222

New member
** MOVER đầu tiên: Bitcoin gặp 'torrent' như Binance Coin thấp nhận được định giá $ 40B **

** #Bitcoin #Binance #cryptocurrency #Market #công nghệ **

** Bitcoin ** (BTC) và thị trường tiền điện tử rộng hơn tiếp tục thấy giao dịch biến động vào thứ ba, với tiền điện tử lớn nhất thế giới bằng cách vốn hóa thị trường giảm xuống dưới 40.000 đô la trước khi hồi phục để giao dịch khoảng 41.000 đô la tại thời điểm báo chí.

Việc bán tháo trong Bitcoin và các loại tiền điện tử khác đã được quy cho một số yếu tố, bao gồm lạm phát gia tăng, cuộc chiến ở Ukraine và dự định của Cục Dự trữ Liên bang nhằm tăng lãi suất.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích tin rằng việc bán tháo hiện tại có thể là cơ hội cho các nhà đầu tư mua Bitcoin với giá giảm.

Mati Greenspan, người sáng lập ratum economics cho biết: "Sự pullback hiện tại trong thị trường tiền điện tử là một sự điều chỉnh lành mạnh sau một thời gian tăng trưởng nhanh chóng"."Đây là thời điểm tốt để các nhà đầu tư tích lũy Bitcoin với giá giảm."

Greenspan nói thêm rằng triển vọng dài hạn của Bitcoin vẫn tăng giá, khi tiền điện tử tiếp tục nhận được việc nhận con nuôi giữa các nhà đầu tư và tập đoàn tổ chức.

"Bitcoin vẫn đang trong giai đoạn phát triển đầu tiên và tiềm năng tăng trưởng là rất lớn", Greenspan nói."Tôi tin rằng Bitcoin cuối cùng sẽ trở thành tiền tệ dự trữ toàn cầu và giá của nó có thể đạt 100.000 đô la trở lên trong vài năm tới."

Trong khi đó, Binance Coin (BNB) tiếp tục tăng vọt vào thứ ba, đạt mức cao nhất mọi thời đại là $ 690.BNB là tiền điện tử gốc của Sàn giao dịch Binance, và cuộc biểu tình gần đây của nó đã được quy cho sự phổ biến ngày càng tăng của trao đổi.

Binance hiện là trao đổi tiền điện tử lớn nhất thế giới bằng cách giao dịch khối lượng, và nó cũng là một trong những trao đổi sáng tạo nhất trong không gian.Việc trao đổi đã được thêm vào liên tục các tính năng và sản phẩm mới, và nó cũng đang mở rộng sang các thị trường mới.

Sự gia tăng gần đây về giá của BNB đã đưa vốn hóa thị trường lên hơn 40 tỷ đô la, khiến nó trở thành tiền điện tử lớn thứ tư bằng vốn hóa thị trường.BNB bây giờ chỉ đứng sau Bitcoin, Ethereum và Tether.

Sự phát triển liên tục của Binance và BNB là một dấu hiệu cho thấy ngành công nghiệp tiền điện tử đang trưởng thành và trở nên chính thống hơn.Khi ngày càng có nhiều người đầu tư vào tiền điện tử, có khả năng chúng ta sẽ thấy nhiều hơn về những loại câu chuyện tăng trưởng này.

** Đây là một số câu chuyện lớn nhất trong không gian tiền điện tử ngày nay: **

*** Bitcoin giảm xuống dưới 40.000 đô la trước khi hồi phục để giao dịch khoảng 41.000 đô la. **
*** Việc bán tháo trong Bitcoin và các loại tiền điện tử khác đã được quy cho một số yếu tố, bao gồm lạm phát gia tăng, cuộc chiến ở Ukraine và các kế hoạch của Cục Dự trữ Liên bang nhằm tăng lãi suất. **
*** Các nhà phân tích tin rằng việc bán tháo hiện tại có thể là cơ hội để các nhà đầu tư mua Bitcoin với giá giảm. **
*** Đồng xu Binance (BNB) tiếp tục tăng mạnh vào thứ ba, đạt mức cao nhất mọi thời đại là $ 690. **
*** BNB là tiền điện tử của Sàn giao dịch Binance và cuộc biểu tình gần đây của nó đã được quy cho sự phổ biến ngày càng tăng của trao đổi. **
*** Binance hiện là trao đổi tiền điện tử lớn nhất thế giới bằng cách giao dịch khối lượng, và nó cũng là một trong những trao đổi sáng tạo nhất trong không gian. **
*** Sự gia tăng gần đây về giá của BNB đã đưa vốn hóa thị trường của nó lên hơn 40 tỷ đô la, khiến nó trở thành tiền điện tử lớn thứ tư bằng vốn hóa thị trường. **
*** BNB hiện chỉ đứng sau Bitcoin, Ethereum và Tether. **
*** Sự phát triển liên tục của Binance và BNB là một dấu hiệu cho thấy ngành công nghiệp tiền điện tử đang trưởng thành và trở nên chính thống hơn. **
=======================================
**First Mover: Bitcoin Meets 'Torrent' as Lowly Binance Coin Gets $40B Valuation**

**#Bitcoin #Binance #cryptocurrency #Market #technology**

**Bitcoin** (BTC) and the broader cryptocurrency market continued to see volatile trading on Tuesday, with the world's largest cryptocurrency by market capitalization briefly dipping below $40,000 before rebounding to trade around $41,000 at press time.

The sell-off in Bitcoin and other cryptocurrencies has been attributed to a number of factors, including rising inflation, the war in Ukraine, and the Federal Reserve's plans to raise interest rates.

However, some analysts believe that the current sell-off could be an opportunity for investors to buy Bitcoin at a discount.

"The current pullback in the cryptocurrency market is a healthy correction after a period of rapid growth," said Mati Greenspan, founder of Quantum Economics. "This is a good time for investors to accumulate Bitcoin at a discount."

Greenspan added that the long-term outlook for Bitcoin remains bullish, as the cryptocurrency continues to gain adoption among institutional investors and corporations.

"Bitcoin is still in its early stages of development, and the potential for growth is enormous," Greenspan said. "I believe that Bitcoin will eventually become the global reserve currency, and its price could reach $100,000 or more in the next few years."

Meanwhile, the Binance Coin (BNB) continued to surge on Tuesday, reaching a new all-time high of $690. BNB is the native cryptocurrency of the Binance exchange, and its recent rally has been attributed to the exchange's growing popularity.

Binance is now the world's largest cryptocurrency exchange by trading volume, and it is also one of the most innovative exchanges in the space. The exchange has been steadily adding new features and products, and it is also expanding into new markets.

The recent surge in BNB's price has brought its market capitalization to over $40 billion, making it the fourth-largest cryptocurrency by market capitalization. BNB is now only behind Bitcoin, Ethereum, and Tether.

The continued growth of Binance and BNB is a sign that the cryptocurrency industry is maturing and becoming more mainstream. As more and more people invest in cryptocurrencies, it is likely that we will see more of these types of growth stories.

**Here are some of the biggest stories in the cryptocurrency space today:**

* **Bitcoin briefly dips below $40,000 before rebounding to trade around $41,000.**
* **The sell-off in Bitcoin and other cryptocurrencies has been attributed to a number of factors, including rising inflation, the war in Ukraine, and the Federal Reserve's plans to raise interest rates.**
* **Analysts believe that the current sell-off could be an opportunity for investors to buy Bitcoin at a discount.**
* **The Binance Coin (BNB) continued to surge on Tuesday, reaching a new all-time high of $690.**
* **BNB is the native cryptocurrency of the Binance exchange, and its recent rally has been attributed to the exchange's growing popularity.**
* **Binance is now the world's largest cryptocurrency exchange by trading volume, and it is also one of the most innovative exchanges in the space.**
* **The recent surge in BNB's price has brought its market capitalization to over $40 billion, making it the fourth-largest cryptocurrency by market capitalization.**
* **BNB is now only behind Bitcoin, Ethereum, and Tether.**
* **The continued growth of Binance and BNB is a sign that the cryptocurrency industry is maturing and becoming more mainstream.**
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock