News Phòng chống botnet trên Telegram | Botnet lên tầm cao mới

Gologin

Active member

Phòng chống botnet trên Telegram | Botnet lên tầm cao mới​

1716480006781.png
Anh em ơi, tin nóng hổi vừa từ lò mới ra đây! Mã độc Smokes Night - biến thể nguy hiểm của Echelon khét tiếng - đang âm thầm lộng hành trên Telegram, rình rập "ních tay" vào ví tiền của anh em.
Kẻ gian tinh ranh như cáo, xảo quyệt như ma:

  • Tự động xâm nhập: Không cần anh em phải click chuột, mã độc tự động lây nhiễm khi tải tệp về.
  • Mục tiêu chính: Ví tiền điện tử không lưu ký - nơi cất giữ "chiến lợi phẩm" của anh em.
  • Lén lút ẩn nấp: Dưới dạng tệp đính kèm và liên kết trong các nhóm chat Telegram.
  • Chuyên "đánh cắp": Bitcoin, Litecoin, ZCash, Monero,...
Đừng lo lắng, anh em vẫn còn cơ hội:

1. Tắt tính năng tự động tải tệp trên Telegram:


  • Điện thoại: Settings -> Data & Storage -> Automatic Media Download -> Disabled All.
  • Máy tính: Settings -> Advanced -> Automatic Media Download -> Private chats, groups, channels -> Files -> Disabled.
2. Cập nhật Telegram thường xuyên.

3. Cẩn thận với tệp đính kèm và liên kết lạ.

4. Sử dụng ví lưu ký để bảo vệ "chiến lợi phẩm" an toàn hơn.

5. Lưu ý:


  • Botnet: Có thể giả dạng hình ảnh để lừa anh em tải về, biến anh em thành "zombie" trong mạng lưới lừa đảo.
  • Tham gia các hội nhóm uy tín: Để chia sẻ tool crack và thảo luận về tiền ảo an toàn.
Bí mật: Tắt tính năng tự động tải tệp không chỉ giúp bảo vệ ví tiền mà còn tăng tốc độ mạng của anh em nữa đấy! Lý do là vì nó sẽ ngăn chặn Telegram tự động tải xuống những tệp tin không cần thiết, giúp tiết kiệm dung lượng mạng và cho phép anh em lướt web "vi vu như gió".

Hãy hành động ngay để bảo vệ bản thân và "chiến lợi phẩm" của anh em!

Chia sẻ bài viết này để lan tỏa thông tin đến anh em chiến hữu!
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock