@trimsedinang giống ai trong hình nhỉ, hay tại điều kiện chưa cho phép chạm tới nên ủng hộ huawei ?

phankhanhgiang

New member
#Huawei #Android #smartphone #technology #Comparison ** Huawei Mate 40 Pro so với Samsung Galaxy S21 Ultra: Hàng đầu nào tốt hơn? **

Huawei Mate 40 Pro và Samsung Galaxy S21 Ultra là hai trong số những điện thoại thông minh mạnh nhất trên thị trường.Cả hai thiết bị đều cung cấp các thông số kỹ thuật và tính năng hàng đầu, nhưng có một số khác biệt chính giữa chúng.

**Thiết kế**

Huawei Mate 40 Pro có thiết kế cong hơn so với Samsung Galaxy S21 Ultra.Mate 40 Pro cũng có một rãnh nhỏ hơn, trong khi Galaxy S21 Ultra có một đoạn cắt lỗ nhỏ hơn cho máy ảnh selfie.

**Trưng bày**

Cả hai thiết bị đều có màn hình AMOLED lớn, độ phân giải cao.Huawei Mate 40 Pro có màn hình 6,76 inch với độ phân giải 1344 x 2772 pixel.Samsung Galaxy S21 Ultra có màn hình 6,8 inch với độ phân giải 1440 x 3200 pixel.

**Hiệu suất**

Cả hai thiết bị được cung cấp bởi bộ xử lý Qualcomm Snapdragon 888 mới nhất.Huawei Mate 40 Pro có RAM 8GB, trong khi Samsung Galaxy S21 Ultra có 12GB RAM.Cả hai thiết bị cũng có 256GB lưu trữ.

**Máy ảnh**

Huawei Mate 40 Pro có hệ thống camera Quad ở mặt sau, bao gồm cảm biến chính 50 MP, cảm biến siêu âm 20MP, cảm biến tele 12MP và cảm biến TOF.Samsung Galaxy S21 Ultra cũng có hệ thống camera Quad ở mặt sau, bao gồm cảm biến chính 108 MP, cảm biến tele 10MP, cảm biến tele Periscope 10MP và cảm biến siêu âm 12MP.

**Ắc quy**

Huawei Mate 40 Pro có pin 4400mAh, trong khi Samsung Galaxy S21 Ultra có pin 5000mAh.Cả hai thiết bị đều hỗ trợ sạc nhanh.

**Phần mềm**

Huawei Mate 40 Pro chạy Android 10 với làn da Emui 11 của Huawei.Samsung Galaxy S21 Ultra chạy Android 11 với làn da UI 3 của Samsung.

**Giá**

Huawei Mate 40 Pro bắt đầu ở mức 1.099 đô la, trong khi Samsung Galaxy S21 Ultra bắt đầu ở mức 1.199 đô la.

** Phán quyết **

Huawei Mate 40 Pro và Samsung Galaxy S21 Ultra đều là điện thoại thông minh tuyệt vời.Mate 40 Pro có thiết kế phong cách hơn, màn hình tốt hơn và hệ thống camera linh hoạt hơn.Galaxy S21 Ultra có pin lớn hơn và nhiều RAM hơn.Cuối cùng, sự lựa chọn tốt nhất cho bạn phụ thuộc vào nhu cầu và sở thích cá nhân của bạn.

** Hashtags: **

#Huawei #Android #smartphone #technology #Comparison
=======================================
#Huawei #Android #smartphone #technology #Comparison **Huawei Mate 40 Pro vs. Samsung Galaxy S21 Ultra: Which Flagship is Better?**

The Huawei Mate 40 Pro and Samsung Galaxy S21 Ultra are two of the most powerful smartphones on the market. Both devices offer top-of-the-line specs and features, but there are some key differences between them.

**Design**

The Huawei Mate 40 Pro has a more curved design than the Samsung Galaxy S21 Ultra. The Mate 40 Pro also has a smaller notch, while the Galaxy S21 Ultra has a larger hole-punch cutout for the selfie camera.

**Display**

Both devices have large, high-resolution AMOLED displays. The Huawei Mate 40 Pro has a 6.76-inch display with a resolution of 1344 x 2772 pixels. The Samsung Galaxy S21 Ultra has a 6.8-inch display with a resolution of 1440 x 3200 pixels.

**Performance**

Both devices are powered by the latest Qualcomm Snapdragon 888 processor. The Huawei Mate 40 Pro has 8GB of RAM, while the Samsung Galaxy S21 Ultra has 12GB of RAM. Both devices also have 256GB of storage.

**Camera**

The Huawei Mate 40 Pro has a quad-camera system on the back, consisting of a 50MP main sensor, a 20MP ultrawide sensor, a 12MP telephoto sensor, and a TOF sensor. The Samsung Galaxy S21 Ultra has a quad-camera system on the back as well, consisting of a 108MP main sensor, a 10MP telephoto sensor, a 10MP periscope telephoto sensor, and a 12MP ultrawide sensor.

**Battery**

The Huawei Mate 40 Pro has a 4400mAh battery, while the Samsung Galaxy S21 Ultra has a 5000mAh battery. Both devices support fast charging.

**Software**

The Huawei Mate 40 Pro runs Android 10 with Huawei's EMUI 11 skin. The Samsung Galaxy S21 Ultra runs Android 11 with Samsung's One UI 3 skin.

**Price**

The Huawei Mate 40 Pro starts at $1,099, while the Samsung Galaxy S21 Ultra starts at $1,199.

**Verdict**

The Huawei Mate 40 Pro and Samsung Galaxy S21 Ultra are both excellent smartphones. The Mate 40 Pro has a more stylish design, a better display, and a more versatile camera system. The Galaxy S21 Ultra has a larger battery and more RAM. Ultimately, the best choice for you depends on your individual needs and preferences.

**Hashtags:**

#Huawei #Android #smartphone #technology #Comparison
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

I've Disabled AdBlock