Ứng dụng đầu tư tiền điện tử tự động đối mặt với phí gian lận trong NY, SEC Laws

tranthanhthanhnhan

New member
Credits
248
#cryptocurrency #Investment #Fraud #Sec #NY ** Ứng dụng đầu tư tiền điện tử tự động phải đối mặt với phí gian lận trong luật NY, SEC **

Bộ Dịch vụ Tài chính New York (NYDFS) đã thông báo rằng họ sẽ tự động áp dụng phí gian lận đối với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào áp dụng để cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ đầu tư tiền điện tử trong tiểu bang.Các khoản phí sẽ dựa trên số tiền tài sản thuộc Quản lý và sẽ dao động từ 5.000 đến 100.000 đô la.

Các quy tắc mới là một phần trong những nỗ lực của NYDFS nhằm đàn áp gian lận tiền điện tử.Trong những năm gần đây, cơ quan này đã điều tra một số trường hợp liên quan đến các chương trình đầu tư tiền điện tử lừa đảo.Trong một trường hợp, NYDFS đã phạt một công ty 2 triệu đô la vì các nhà đầu tư gây hiểu lầm về rủi ro của sản phẩm đầu tư tiền điện tử của mình.

Các quy tắc mới cũng được thiết kế để bảo vệ các nhà đầu tư khỏi rủi ro gian lận tiền điện tử.Đầu tư tiền điện tử thường không được kiểm soát và các nhà đầu tư có thể mất toàn bộ khoản đầu tư của họ nếu họ không cẩn thận.NYDFS hy vọng rằng các khoản phí mới sẽ ngăn chặn những kẻ lừa đảo nhắm vào các nhà đầu tư ở New York.

SEC cũng đã thực hiện các bước để đàn áp gian lận tiền điện tử.Vào tháng 3, SEC đã buộc tội một công ty vận hành chương trình đầu tư tiền điện tử lừa đảo.Công ty bị cáo buộc đã quyên góp được hơn 100 triệu đô la từ các nhà đầu tư, nhưng không bao giờ đầu tư tiền.SEC cũng buộc tội người sáng lập của công ty với gian lận chứng khoán.

Các hành động của SEC là một dấu hiệu cho thấy nó đang nghiêm túc thực hiện gian lận tiền điện tử.Cơ quan này đang cảnh báo các nhà đầu tư cẩn thận khi đầu tư vào tiền điện tử, và nó đang phá vỡ những kẻ lừa đảo nhắm vào các nhà đầu tư.

** 5 hashtags: **

* #cryptocurrency
* #sự đầu tư
* #gian lận
* #Sec
* #NY
=======================================
#cryptocurrency #Investment #Fraud #Sec #NY **Application of cryptocurrency investment automatically faces fraud fees in NY, SEC Laws**

The New York Department of Financial Services (NYDFS) has announced that it will automatically impose fraud fees on any person or entity that applies to offer cryptocurrency investment products or services in the state. The fees will be based on the amount of assets under management, and will range from $5,000 to $100,000.

The new rules are part of the NYDFS's efforts to crack down on cryptocurrency fraud. In recent years, the agency has been investigating a number of cases involving fraudulent cryptocurrency investment schemes. In one case, the NYDFS fined a company $2 million for misleading investors about the risks of its cryptocurrency investment product.

The new rules are also designed to protect investors from the risks of cryptocurrency fraud. Cryptocurrency investments are often unregulated, and investors can lose their entire investment if they are not careful. The NYDFS hopes that the new fees will deter fraudsters from targeting New York investors.

The SEC has also been taking steps to crack down on cryptocurrency fraud. In March, the SEC charged a company with operating a fraudulent cryptocurrency investment scheme. The company allegedly raised over $100 million from investors, but never invested the money. The SEC also charged the company's founder with securities fraud.

The SEC's actions are a sign that it is taking cryptocurrency fraud seriously. The agency is warning investors to be careful when investing in cryptocurrencies, and it is cracking down on fraudsters who target investors.

**5 hashtags:**

* #cryptocurrency
* #Investment
* #Fraud
* #Sec
* #NY
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top